Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 23.5.2018.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

eBoutique/Nature Shop Finland Oy (y-tunnus 1110224-8), Ristiniementie 32-34 L, 02320 Espoo, info(at)eboutique.fi

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, tilausten käsittely, arkistointi ja laskutus.

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen sekä palveluidemme toteuttamiseksi, kuten tilausten toimittamiseen ja laskutukseen. Saatamme myös järjestää arvontoja ja kilpailuja, joiden toteuttamiseksi keräämme henkilötietoja. Lisäksi käsittelemme tietoja alennusten ja etujen tarjoamiseksi sekä reklamaatioiden, virhetilanteiden ja muiden häiriötilanteiden selvittämiseksi.

Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestinnän toteuttamiseksi esimerkiksi ilmoittaessamme tuotteen poisvetotilanteesta, toimittaessamme tilaus- ja toimitusvahvistuksia sekä tuotteiden palautustilanteiden yhteydessä. Lisäksi käytämme henkilötietoja suoramarkkinointia ja muuta markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi.

Käsittelemme henkilötietoja myös palveluidemme ja muun liiketoimintamme analysointiin ja kehittämiseen sekä tilastointitarkoituksiin. Lisäksi voimme käsitellä henkilötietoja myös väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietoja käsitellään asiakkaan ja eBoutique.fin väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen ja lainsäädännön velvoitteisiin perustuen. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on siis henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen), sopimus (jossa rekisteröity on osapuolena), rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde) ja lakisääteinen velvoite (kirjanpitovelvoite ja tietojen luovuttaminen viranomaisille).

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: asiakkaan etu- ja sukunimi, yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), tilausten sisältö, tilausten seurantatiedot ja tilaushistoriaa koskevat tiedot sekä reklamaatiot, palautteet ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien rekisteröidyn rekisterinpitäjään liittyvä toiminta sosiaalisen median palveluissa. Edelleen eBoutiquen muiden palvelujen käyttämistä koskevat tiedot, kuten arvontoihin ja kilpailuihin osallistumiseen liittyvät tiedot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden käyttö, kuten uutiskirjeen tilaamista ja sen käyttöön kohdistuvaa tietoa (uutiskirjeen avaaminen) koskevat tiedot.

Yllä mainittujen henkilötietojen lisäksi käsittelemme seuraavia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla: päätelaitetta ja verkkokäyttäytymistä koskevat tiedot (esim. IP-osoite, selaintyyppi ja selaushistoria), selailun ajankohta ja istunnon kesto, mitä linkkejä tai mainoksia on klikattu ja mitä mainoksia tai muita sisältöjä on katsottu sekä analytiikan ja seurantatekniikoiden avulla johdettu ja profiloitu tieto.

Henkilötietoja voidaan yhdistellä myös muiden palvelujen kautta kerättyihin tietoihin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään esimerkiksi tilauslomakkeen täyttämisen yhteydessä. Keräämme henkilötietoja myös kampanjoiden ja asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä sekä uutiskirjeemme tilaamisen yhteydessä. Lisäksi keräämme henkilötietoja käytettyjen päätelaitteiden välityksellä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Luovutamme henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille, henkilötietoja osittain tai kokonaan vastaanottavat seuraavat tahot: maksupalveluntarjoajat verkkokauppamaksujen suorittamiseksi, yrityksemme työntekijät, kuljetusyritykset toimituksen takaamiseksi, tilitoimistomme ja tilintarkastajamme, analytiikka- ja tilastointikumppanit sekä perintäyhtiöt laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään. Siirrämme henkilötietoja IT-palveluntarjoajille tietojen säilyttämiseksi ja käsittelemiseksi ohjeidemme mukaisesti eBoutiquen määrittelemiin tarkoituksiin ja eBoutiquen lukuun.

Luovutamme tarvittessa henkilötietoja myös tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin, kuten toimivaltaisille viranomaisille ja informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen info@eboutique.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Pyrimme kohtuullisin keinoin päivittämään vanhentuneita henkilötietoja ja poistamaan tarpeettomia henkilötietoja.

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle palvelun välityksellä. Evästeiden avulla keräämme tietoja muun muassa kävijöiden käyttämistä päätelaitteista ja käyttäytymisestä verkkokaupassamme. Evästeiden käytöllä pyrimme kehittämään palveluitamme, käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Käytämme sivuston analysoinnissa Google Analytics palvelua. Google Analytics on ilmainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma, jota käytetään www-selaimen välityksellä. Kävijöistä kerätyt tiedot tallennetaan Googlen palvelimelle, josta niistä koottuja tilastoja voidaan tutkia Analytics-ohjelmaan kirjautumalla. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.
Lue lisää: Google Analytics

Voit halutessasi estää koska tahansa evästeiden käytön osittain tai kokonaan muuttamalla selaimesi asetuksia. Sinulla on myös mahdollisuus poistaa selaimeesi tallennetut evästeet. Huom! Evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkosivustomme ja palvelujemme osien tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää ne kokonaan.
Lue lisää: Chrome, Windows Explorer, Firefox, Safari

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Omien toimintatapojemme ja palveluiden kehityksen sekä läinsäädännön ja tulkintakäytäntöjen mahdollisten muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä verkkosivustollamme.